OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Hlavná stránka

Odkaz na novú web stránku Obce Lúčka

→  http://www.obec-lucka.sk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠA oddychová zóna - súťaž tímov 

 

Naša obec bola ocenená v rámci okresu 

Ekologicky  počin  roka 2015, 3. miesto

Verejné oznamy Obce Lúčka :

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín na parcele číslo E-KN 645 (C-KN 195/1) v k. ú. Lúčka

 

Obec Lúčka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.10.2014 začala na základe žiadosti Miroslavy Takáčovej  konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 stromov, rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. E-KN 645 v k. ú. Lúčka  z dôvodu plánovanej výsadby „Chaty na včelárenie".

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03, alebo obeclucka@centrum.sk

 

Zverejnené: 30.10.2014

 

 

Verejné obstarávanie:  Obce Lúčka a Urbariatu Lúčka

http://obeclucka.wbl.sk/vyzva_na_predlozenie_cp.doc  - zrealizované

http://obeclucka.wbl.sk/hodnota_zakazky.doc - zrealizované

http://obeclucka.wbl.sk/neoceneny_rozpocet.doc  - zrealizované

výzva na predloženie ponúk živična oprava, rekonštrukcia komunálnych komunikacií v obci Lúčka.doc (65 KB)   - zrealizované

kryci list rozpoctu obec Lúčka živica.xls (38 KB)   - zrealizované

 

Obec Lúčka zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na realizačný projekt PRV 2007-2013.

     výzva na predkladanie ponúk s nízkou hodnotou, PD na prekládku NN siete .doc (61 KB)    - zrealizované

výzva na predkladanie ponúk s nízkou hodnotou, PD viacúčelove športovisko.doc (61 KB)      - zrealizované

výzva na predkladanie ponúk s nízkou hodnotou, PD oddychovej zóny v obci Lúčka.doc (61 KB)   - zrealizované

výzva na predkladanie ponúk s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.pdf (1139 KB) 

neocenený rozpočet.pdf (1950 KB) 

 

výzva na predloženie cenovej ponuky na športovisko .docx  -  v realizácií

ihrisko Lúčka rozpočet.xls (48 KB)   -  v realizácií

cenová ponuka rozpočet SO 1.xls  -  v realizácií

cenová ponuka rozpočet SO 2.xlsx  -  v realizácií

 

výzva na predkladanie ponúk s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác OZ veža.doc (52 KB)    - zrušené, odstúpenie od zmluvy s PPA

oddychová zóna Lúčka rozpočet.xls (48 KB)   - zrušené, odstúpenie od zmluvy s PPA

výzva predkladanie ponúk s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác oddychová zóna.doc (52 KB)    - zrealizované                                           

oddychová zóna Lúčka rozpočet.xls (38 KB)   - zrealizované

oddychová zóna Lúčka úprava 3.xls (48 KB)   - zrealizované

 
 
 
 
  
 
Urbariátne lesy a pozemkové spoločenstvo Lúčka zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk
na realizačný projekt ozdravných opatrení na rok 2010-2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštevnosť:   |  Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok